Lidmaatschap veelgestelde vragen

Hoe lang is mijn lidmaatschap geldig?
In principe 1 kalenderjaar, u kunt op elk moment opzeggen met in-acht-neming van onze algemene voorwaarden zoals opgenomen in de statuten.

Kan ik anoniem lid worden?
Ja, dit is mogelijk. De verpachter ontvangt zonder uw toestemming niet uw persoonsgegevens. Wij delen uw gegevens niet met derden en verkopen ook geen adressen aan commerciële partijen.

Waar gaat mijn contributiegeld naar toe?
Om uw belangen adequaat en professioneel te behartigen hebben we een zogenaamde 305A Stichting gecreëerd, zie onze statuten. Dit lijkt omslachtig maar het dient uw belangen op de meest effectieve en volledige wijze. Deze oprichting en instandhouding kost veel geld en tijd. Gelukkig hebben we in ons bestuur, werkgroep en Raad van Toezicht kundige personen die veelal ondernemer/advocaat en manager zijn. Deze personen werken zoveel als mogelijk op een vrijwillige basis. Door de structuur van de stichting en de Governance code moeten we ons echter ook houden aan wettelijke vergoedingen.

Daarnaast willen we niet werken met leken als onderhandelaars, deze zijn geen partij voor de verpachter. Wij menen dat we de beste onderhandelaars moeten inhuren om goed beslagen ten ijs te komen. Juridisch advies inhuren is voor deze eerste fase niet noodzakelijk daar een van onze onderhandelaars een zeer ervaren jurist is.

Tenslotte maken we kosten voor het opzetten van een professionele organisatie als website/overleg/ Erfpachtersbijeenkomsten/ en communicatie.

We proberen er alles aan te doen om uw bijdrage zo verantwoord als mogelijk uit te geven. De begroting wordt elk jaar op onze website gepubliceerd.

Is het lidmaatschapsbedrag van 500 euro niet heel erg veel voor het lidmaatschap van SENM?
We zullen niet bestrijden dat een bedrag van 500 euro veel is. Echter, we zijn slechts met een paar honderd erfpachters en niet met duizenden. Willen we daadwerkelijk iets veranderen aan het staande beleid dan vereist een enorme hoeveelheid inspanning van onbezoldigde vrijwilligers maar ook een substantiële hoeveelheid geld van professionals en deskundigen. Die deskundigheid is helaas niet aanwezig bij de vrijwilligers en ondanks dat ze een aanzienlijk dossierkennis hebben is erfpacht een complex iets. Natuurmonumenten laat zich niet voor niets dan ook bijstaan door meerdere juristen.