Donaties

U kunt ons werk financieel ondersteunen door een gift over te maken op ons bankrekening:

NL37 INGB 0007 1352 56

ten name van

STICHTING ERFPACHTERS NATUURMONUMENTEN

Vermeld bij uw bijdrage ook alstublieft uw adresgegevens, alvast hartelijk dank voor uw steun.