Doelstellingen SENM

De stichting heeft ten doel het behartigen van de belangen van erfpachters en opstallers van de vereniging  Natuurmonumenten. Dit doet  de stichting door:

  • Het doen van onderzoek,het verkrijgen van informatie over en inzicht in de voorwaarden waaronder de erfpacht/opstal is uitgegeven.
  • Het voeren van overleg met de Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten in Nederland, bestuurlijke overheden, rechtspersonen, adviseurs, deskundigen over erfpacht/opstal en erfpacht/opstaluitgiftecontracten in de ruimste zin.
  • Het inschakelen van externe adviseurs ter ondersteuning van het bestuur en de erfpachters/opstallers in ruime zin.
  • Het instellen van rechtsvorderingen zoals opgenomen in de statuten van de stichting SENM art 2 lid 3/d.
  • Het vergaren van financiële middelen zoals opgenomen in de statuten van de stichting SENM art 2 lid 3/e.
  • Het voeren van overleg en samenwerking met alle stakeholders die de doelstellingen van de vereniging onderschrijven als NVM/NVB en VEH.