Veelgestelde vragen, FAQ Frequently Asked Questions

Al die nieuwe regels, dat speelt toch alleen voor nieuwe erfpachters en niet noodzakelijk voor mij?
Nee, het speelt zeer zeker ook voor u. Er zijn meerdere aspecten die daarbij voor u van groot belang zijn, we noemen er uit een langere lijst één belangrijke:

Een toekomstige koper van uw woning (en of andere opstallen) moet bijna altijd een hypotheek af te sluiten. Als de voorwaarden voor een hypotheek zo zijn dat de toekomstige koper geen hypotheek kan afsluiten dan is uw huis onverkoopbaar. U moet zich daarbij te realiseren dat ook zaken zoals echtscheiding of onverwacht overlijden van een partner u ongewenst in zo’n situatie kan brengen.

Waarom is die vaak gehanteerde termijn van 30 jaar zo belangrijk?
Daar zijn meerdere redenen voor. Stel u heeft een looptijd van 30 jaar en daarvan zijn reeds 12 jaren verstreken. Dan heeft het erfpachtcontract nog een looptijd van 18 jaar. Dat was altijd al een probleem voor hypotheek-verstrekkers (het gros van de hypotheken wordt voor 30 jaren afgesloten). De oplossing is dat er een nieuw erfpachtcontract tot stand moet komen en daarbij is de medewerking van Natuurmonumenten nodig. Als Natuurmonumenten nieuwe voorwaarden en een nieuwe verhoogde canon wenst te hanteren dan heeft u hierbij een extreem groot belang. Namelijk een nieuwe verhoogde canon heeft namelijk een direct negatief effect op de prijs die u voor uw woning kunt bedingen.

Is de stichting Erfpachters Natuurmonumenten tegen erfpacht?
Nee volstrekt niet, dat zou ook heel raar zijn. Tenslotte is de stichting opgericht voor mensen die een erfpachtcontract hebben met Natuurmonumenten en in veel gevallen voelen die erfpachthouders zich heel prettig bij de Natuurmonumenten haar groene doelstellingen. Wel heeft de stichting nadrukkelijk als doelstelling het bevorderen van een rechtvaardige positie van erfpachters.

Waarom is de stichting SENM juist nu opgericht?
Zie hiervoor het stuk “aanleiding voor de oprichting van SENM”

Hoe werkt dat lidmaatschap precies?
Zie hiervoor het stuk SENM lidmaatschap