Wet en regelgeving

Burgerlijk Wetboek
Het erfpachtrecht is geregeld in Boek 5, titel 7 van het Burgerlijk Wetboek (van 1992), artikelen 85 tot en met 100. Het opstalrecht is geregeld in de aansluitende artikelen 101 tot en met 105. (link naar BW 85/105)

Het Burgerlijk Wetboek dateert van 1992. Op rechten van vóór 1992 kan het Oud BW (1838) van toepassing zijn. Dit blijkt uit de Overgangswet Nieuw Burgerlijk Wetboek, titel 6. Voor het merendeel hebben de bepalingen van het nieuwe BW directe werking. (link naar oud BW)

Wetgeving
Op algemene voorwaarden zijn van het Burgerlijk wetboek Boek 6 titel 5, afdeling 3, de artikelen 231 tot en met 247 van toepassing.

Toezichthouder
http://www.nvm.nl/actual/maart_2011/plaats_erfpacht_onder_toezicht_afm.aspx
http://www.telegraaf.nl/overgeld/hypotheken/9155568/__AFM_inventariseert_perikelen_erfpacht__.html
http://petities.nl/petitie/plaats-erfpacht-onder-toezicht-van-afm
Gemeenteraad_Amsterdam breng_erfpacht_onder_toezicht_AFM

Politieke discussie
http://www.erfpachters.nl/index.php?Actueel_Nieuws:Brief_van_Minister_Donner
http://www.erfpachters.nl/index.php?Actueel_Nieuws:CDA_hekelt_erfpacht
http://www.vvdamsterdam.nl/article/2118/
Brief Bleker Implementatie_nieuwe_erfpachtvoorwaarden_Staatsbosbeheer (1)