Standaardcontract en taxatie-instructie

Natuurmonumenten werkt zowel met een standaardcontract alsook in bepaalde gevallen met een taxatie instructie.

Het standaardcontract dat Natuurmonumenten vanaf 2012 wenst te hanteren kunt u hier downloaden. Download standaardcontract 2012

Het fenomeen van een taxatie-instructie is dubieus: een onafhankelijke taxateur mag zich geen instructies op laten leggen. Worden instructies aanvaard, dan is hij niet onafhankelijk in zijn vakuitoefening. In het onderhavige geval speelt dat temeer omdat de instructies bedoeld zijn om de marktwaarde te beïnvloeden. Taxatie-richtlijnen kunnen wel hun nut bewijzen om de uitgangspunten van taxateurs te stroomlijnen. Hier een voorbeeld van een taxatie-instructie zoals deze door Natuurmonumenten wordt gehanteerd.  Download Taxatie instructie Natuurmonumenten 2012

Dat taxatie een gevoelig onderwerp is blijkt ook uit de situatie die erfpachters op Terschelling op dit moment ervaren, lees verder…