Nieuws

Op 8 november 2014 organiseert SENM een bijeenkomst in Haarzuilens op de Joostenlaan 1 van 13.30 – 17.00 uur, om u te informeren over de stand van zaken met betrekking tot de nieuwe concept erfpachtovereenkomsten van Natuurmonumenten. 
SENM en haar adviseurs zijn al geruime tijd in overleg met Natuurmonumenten om de standaard erfpachtvoorwaarden van Natuurmonumenten zodanig aan te passen dat alle banken bereid zijn om financiering te bieden voor huizen op percelen met erfpacht. Ook streeft SENM naar meer transparantie en zekerheden in de standaard erfpachtvoorwaarden. Onze deskundige adviseurs Koen de Lange en Otto Koppen zullen een uiteenzetting geven over deze erfpacht ontwikkelingen en de stand van zaken. 
U kunt zich per email (info@erfpachtnm.nl) aanmelden voor deze bijeenkomst.

Stichting Erfpachters Natuurmonumenten is een stichting die de belangen behartigt van erfpachters en opstallers van de vereniging Natuurmonumenten. De stichting is opgericht in 2012 door erfpachters van Natuurmonumenten.

Door veranderingen in de maatschappelijke en economische context, de woningmarkt en aanscherpingen ten aanzien van financiering van erfpacht is het zaak om het stelsel van erfpacht, zoals gevoerd door Natuurmonumenten, te moderniseren en met name democratischer te maken.

Het doel van de stichting is dan ook om het erfpachtbeleid van Natuurmonumenten te veranderen zodat verkoopbaarheid van de huizen en de rechten van erfpachter beter beschermd worden, passend in de huidige ontwikkelingen van andere verpachters. Daarbij doet de stichting recht aan de natuurbeschermingsbelangen van Natuurmonumenten alsmede aan de rechten van de erfpachter. De stichting is in dialoog met Natuurmonumenten en erfpachters over modernisering van het erfpachtstelsel, maar zal waar nodig ook juridische stappen ondernemen om de belangen van de erfpachters te behartigen.

De stichting heeft in de loop der tijd veel expertise opgedaan en ervaringen van erfpachters verzameld. Daarnaast werkt de stichting nauw samen met de Nederlandse Vereniging van Erfpachters (NLVE). Het voordeel hiervan is dat uw belang door experts in het erfpachtrecht en de praktijk wordt vertegenwoordigd. De stichting en haar partners zijn ingevoerd in de complexe wet- en regelgeving en financiële aspecten rondom erfpacht. Dat betekent dat de stichting een gelijkwaardige gesprekspartner is in de onderhandelingen die met Natuurmonumenten worden gevoerd. Door krachtenbundeling van meerdere erfpachters worden uw belangen op een sterkere en evenwichtigere manier behartigd. Tenslotte willen we benadrukken dat we de natuurdoelstellingen van Natuurmonumenten als SENM volledig waarderen en onderschrijven.

Erfpachters die zich willen laten vertegenwoordigen door de stichting kunnen dat anoniem doen door lid te worden.


Feb 2014 Telegraaf houd op met erfpacht
Feb 2014 Tros radar Uitzending over erfpacht
Feb 2014 VEH Blok wil overleg
Jan 2014 Fintool Duizenden woningen nog onverkoopbaar
Jan 2014 NVB overheid kan erfpachters beter beschermen
Jan 2014 VEH/td> erfpachter verdient bescherming
Mei 2013 VEH huizen met particuliere erfpacht onverkoopbaar

De rapportage van de in september 2012 gehouden enquête is beschikbaar, klik hier om de rapportage te downloaden.